Advies reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord gepubliceerd

Op 30 juli 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Advies voor reikwijdte en detailniveau N05-A gepubliceerd.

Mede op basis van dit advies wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Nota van Antwoord is eveneens gepubliceerd. In dit document geeft de minister van EZK zijn reactie op de ingediende zienswijzen.

Verder lezen “Advies reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord gepubliceerd”

Advies reikwijdte en detailniveau van Commissie m.e.r.

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie m.e.r. het advies reikwijdte en detailniveau voor aardgaswinning in blok N05-A uitgebracht.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen.

Verder lezen “Advies reikwijdte en detailniveau van Commissie m.e.r.”

Zienswijzen op de Mededeling gepubliceerd

Het ministerie van EZK heeft alle binnengekomen zienswijzen op de Mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘Gaswinning N05-A’ gebundeld en gepubliceerd.

Wat gebeurt er nu?

Het ministerie van EZK stuurt binnenkort een advies reikwijdte en detailniveau naar ONE-Dyas. In dat advies zijn de zienswijzen en de wettelijke adviezen van o.a. de commissie m.e.r. meegenomen. Mede op basis van dit advies wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Verder lezen “Zienswijzen op de Mededeling gepubliceerd”