ONE-Dyas investeert samen met Nederlandse bedrijven in de energietransitie

18 januari 2023

Voor de ontwikkeling van gasveld N05-A in de Noordzee heeft ONE-Dyas omvangrijke contracten gesloten met onder meer Allseas, Heerema Marine Contractors en HSM Offshore Energy. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet in de borging van leveringszekerheid van aardgas, de energietransitie en de Nederlandse (kennis)economie. Verder lezen “ONE-Dyas investeert samen met Nederlandse bedrijven in de energietransitie”

Definitieve investeringsbeslissing N05-A

27 september 2022

ONE-Dyas heeft samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons een definitieve investeringsbeslissing  genomen voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. Met dit besluit is een bedrag van ruim 500 miljoen euro gemoeid. Hiermee is het de grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar.

Lees verder: Persbericht investeringsbeslissing gasveld N05-A

Definitieve vergunningen voor N05-A

2 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  heeft ONE-Dyas de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van gasveld N05-A in de Noordzee. Met dit project draagt ONE-Dyas bij aan de leveringszekerheid van energie aan Nederlandse en Duitse huishoudens. Het lokaal gewonnen aardgas heeft een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk dan geïmporteerd gas. Dat betekent een actieve bijdrage aan de energietransitie en het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, op een veilige en verantwoorde manier.

Persbericht N05-A ONE-Dyas

 

Commissie m.e.r.: milieueffecten gaswinning N05-A goed in beeld

18 februari 2022

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

Verder lezen “Commissie m.e.r.: milieueffecten gaswinning N05-A goed in beeld”

Toekomstbestendige ontwikkeling gasveld N05-A in de Noordzee

23 april 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil ONE-Dyas de vergunningen verlenen voor het in productie nemen van het gasveld N05-A in de Noordzee. Het N05-A platform waarop het gas zal worden gewonnen, zal als eerste platform in de Noordzee volledig draaien op windenergie. De gaswinning uit het N05-A-veld past in het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid.

Persbericht N05-A ONE-Dyas 23 april 2021

Ontwerpbesluiten gaswinning N05-A ter inzage gelegd

Op 23 april 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpinstemmingsbesluit, de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport voor gaswinningsproject N05-A ter inzage gelegd. Iedereen kan van vrijdag 23 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 op het ontwerpinstemmingsbesluit en de ontwerpvergunningen reageren door het indienen van een zienswijze. Verder lezen “Ontwerpbesluiten gaswinning N05-A ter inzage gelegd”