Fases gaswinning

Verkennen

Een project begint met het verkennen van de ondergrond om te bekijken wat er in de ondergrond zit. Daarvoor wordt zogenaamd seismisch onderzoek uitgevoerd, waarbij men trillingen in de ondergrond brengt. Vanaf een boot worden met behulp van luchtdrukcylinders trillingen in de ondergrond gebracht die weerkaatsen op de aardlagen op verschillende diepten in de grond. Zo kan tot een diepte van zes tot zeven kilometer gekeken worden hoe de ondergrond eruit ziet en of er een mogelijke structuur is waarin gas mogelijk zou kunnen worden ‘gevangen’. Het seismisch onderzoek in het GEMS-project heeft laten zien dat er inderdaad gas aanwezig is.

Opsporen

Als seismisch onderzoek heeft uitgewezen dat er aardgas aanwezig kan zijn, worden proefboringen uitgevoerd die laten zien of er ook daadwerkelijk aardgas aanwezig is. En in het geval van aanwezigheid of dit ook winbaar is. Dat is namelijk lang niet altijd het geval, en hangt o.a. af van de structuur en de doorlaatbaarheid van de ondergrond. De proefboringen die in het GEMS-project zijn uitgevoerd laten zien dat er aardgas aanwezig is in het N05-A veld en dat dit gas winbaar is.

Winnen

Om het gas te winnen wordt in zee een productieplatform geplaatst boven het ondergrondse veld. Vanaf dit platform worden gaswinningsputten naar het veld geboord. Het platform N05-A zal geëlektrificeerd worden met windenergie van het naburige windpark Riffgat. Het aardgas wordt aan land gebracht via de NGT-leiding. Om die leiding te bereiken, wordt een nieuwe leiding aangelegd vanaf het platform N05-A. De lengte van de leiding is circa 13 kilometer.

De winningsfase in het GEMS-project gaat naar verwachting in 2024 van start. De winningsfase duurt gemiddeld 10 tot 25 jaar.

Opruimen

Als het project is afgerond en er geen gas meer wordt gewonnen, worden de putten afgesloten. Daarna worden alle installaties, het platform en de pijpleidingen verwijderd. Het uitgangspunt is dat de locatie weer in de oude staat wordt achtergelaten.

Kijk voor meer informatie over de vier fasen van een gaswinningproject op www.hoewerktgaswinnen.nl.