Advies reikwijdte en detailniveau van Commissie m.e.r.

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie m.e.r. het advies reikwijdte en detailniveau voor aardgaswinning in blok N05-A uitgebracht.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen.

Het volledige advies is te lezen op de website van de Commissie m.e.r. en terug te vinden op de downloadpagina.

Wat gebeurt er met dit advies?

Het ministerie van EZK stuurt naar verwachting begin 2020  een advies reikwijdte en detailniveau naar ONE-Dyas. In dat advies zal EZK dit advies, andere wettelijke adviezen en de ontvangen zienswijzen meenemen. Dit alles zal worden gebruikt voor het milieueffectrapport (MER). Ingenieursbureau Royal HaskoningDHH zal dit MER voor gaswinning uit N05-A opstellen.