Nut & noodzaak

Nederland zet zich in voor een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Tijdens deze energietransitie heeft Nederland nog steeds gas nodig. Het gebruik van aardgas zal in de komende jaren wel gaan afnemen, door energiebesparing en overschakeling op energie uit hernieuwbare bronnen. In die energietransitie is aardgas een flexibele en noodzakelijke energiebron. Alternatieve energiebronnen als wind, zon of biogas kunnen de rol van gas de komende decennia nog niet overnemen. Gas blijft tot ten minste 2050 een relevante energiebron, zoals blijkt uit alle scenario’s. Gaswinning in Nederland is goedkoper en minder vervuilend dan gas uit het buitenland. Bovendien zorgt het voor een onafhankelijkere energievoorziening.

Waarvoor gebruiken we gas?

We gebruiken energie voor vervoer, voor het opwekken van elektriciteit en voor warmte (infographic Energie in cijfers 2024). Aardgas is nu nog de belangrijkste energiebron om onze huizen en gebouwen te verwarmen, maar liefs 90% van de Nederlandse huishoudens is afhankelijk van aardgas. Aardgas levert ook de hoge temperaturen die nodig zijn in de industrie. Tevens gebruiken elektriciteitscentrale aardgas als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. ONE-Dyas ziet dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is van onze generatie. In Nederland zijn we hard bezig om onze energiehuishouding te verduurzamen maar dit vergt tijd. Doel van deze energietransitie is in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te bewerkstelligen. Lees meer over aardgas in de energietransitie.

Waarom gas uit de Noordzee?

Doordat bestaande aardgas velden momenteel steeds leger raken is het belangrijker geworden om nieuwe kleine velden te winnen. Het GEMS-project draagt daaraan bij. Oud-minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de voorkeur geeft voor het winnen van gas vanuit kleine velden boven het importeren van gas uit het buitenland. Namens het kabinet geeft staatssecretaris Vijlbrief van Econmische Zaken en Klimaat in zijn Kamerbrief van 15 juni 2022 aan dat Nederlands aardgas van groot nationaal belang is en roept op tot versnelling van gaswinning op de Noordzee, zie Kamerbrief.  Zolang we tijdens de energietransitie nog aardgas nodig hebben, is Nederlands aardgas de beste keuze op de thema’s betaalbaarheid, leveringszekerheid, economie én milieu.

  • - Betaalbaarheid: De prijzen van aardgas zijn afhankelijk van de productie. Het investeren in de aardgasproductie heeft effect op de hoge (verwachte) gasprijzen. Dit zien we nu al bij de elektriciteitsprijzen op het moment dat het hard waait en/of de zon schijnt. Alleen hebben nog niet alle huishoudens de transitie kunnen maken.
  • - Leveringszekerheid: De inval van Rusland in Oekraïne had een grote impact op de leveringszekerheid van aardgas in Europa. Om deze reden wil Nederland niet afhankelijk zijn het buitenland. Al het gas was niet geproduceerd wordt in Nederland wordt geïmporteerd uit bijvoorbeeld Noord-Amerika (schaliegas), Noorwegen of Rusland. Door het stopzetten van de gaswinning in Groningen is er nog een belangrijke aanvoerbron weggevallen.
  • - Economie: 70% van de inkomsten vloeien terug naar de Nederlandse staatskas. Bovendien werken we samen met Nederlandse partijen wat leidt tot extra werkgelegenheid. Daar komt bij dat de gasinfrastructuur in de toekomst kansen biedt voor het transport van waterstof.
  • - Milieu: de CO2-voetafdruk van Nederlands aardgas is minstens 30% lager o.v. importgas (LNG) dankzij minder vervuilende technieken en de kortere afstand van transport. Bovendien maakt platform N05-A gebruik van windenergie, afkomstig van een naast gelegen windpark, wat zorgt voor near-zero uitstoot tijdens het winnen van gas.

Zoals staatssecretaris Vijlbrief schrijft in zijn Kamerbrief van 15 juli 2022:

“De uitstoot van broeikasgassen, die gepaard gaat met de aardgasproductie en transport, uit de Nederlandse kleine velden is veel lager dan de uitstootwaarde van geïmporteerd aardgas zoals LNG en pijpleidinggas uit het buitenland. Onderzoek van het Oxford Institute for Energy Studies (OIES) heeft uitgewezen dat [… ] CO2 scheelt. […] Het is daarom verstandiger om het gas dat nog in de diepe ondergrond aanwezig is te winnen in plaats van aardgas te importeren, mits dat veilig en verantwoord kan en zolang aardgas nog noodzakelijk is in onze energietransitie.”

De ontwikkeling van N05-A in het GEMS-gebied past in deze energietransitie en in de ambitie om de klimaatdoelen te behalen. Het platform N05-A draait volledig op offshore-windenergie van een nabijgelegen windmolen park. Hierdoor heeft de productie nagenoeg geen uitstoot tijdens het winnen van gas.