Nut & noodzaak

Nederland zet zich in voor een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Tijdens deze energietransitie heeft Nederland nog steeds gas nodig. Het gebruik van aardgas zal in de komende jaren wel gaan afnemen, door energiebesparing en overschakeling op hernieuwbare bronnen. In die energietransitie is aardgas een flexibele en noodzakelijke energiebron. Alternatieve energiebronnen als wind, zon of biogas kunnen de rol van gas de komende decennia nog niet overnemen. Gas blijft tot ten minste 2050 een relevante energiebron, zoals blijkt uit alle scenario’s. Gaswinning in Nederland is goedkoper en minder vervuilend dan gas uit het buitenland. Bovendien zorgt het voor een onafhankelijkere energievoorziening.

Waarvoor gebruiken we gas?

We gebruiken energie voor vervoer, voor het opwekken van elektriciteit en voor warmte (infographic Energie in cijfers 2021). Aardgas is nu nog de belangrijkste energiebron om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Aardgas levert ook de hoge temperaturen die nodig zijn in de industrie. ONE-Dyas ziet dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is van onze generatie. In Nederland zijn we hard bezig om onze energiehuishouding te verduurzamen. Doel van deze energietransitie is in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te bewerkstelligen. Lees meer over aardgas in de energietransitie.

Waarom gas uit de Noordzee?

Met de recent versnelde terugloop van productie uit bestaande velden is het belangrijker geworden om aardgas uit nieuwe kleine velden te winnen. Het GEMS-project draagt daaraan bij. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de voorkeur geeft voor het winnen van gas vanuit kleine velden boven het importeren van gas. Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat gaswinning uit kleine velden in Nederland minder belastend is voor het klimaat dan geïmporteerd gas, direct bijdraagt aan de Nederlandse economie en grotere leveringszekerheid van onze energie oplevert.