Vergunningen

Er zijn meerdere stappen in het tijdpad naar de vergunningen voor het GEMS-project. ONE-Dyas heeft in juni 2019 een volgende stap gezet in dit vergunningstraject. Met het indienen van de mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A is een start gemaakt met de m.e.r.-procedure.

3 juni 2019

Indienen mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

9 augustus 2019

Terinzagelegging mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op 9 augustus 2019 is de mededeling van ONE-Dyas gepubliceerd op www.bureau-energieprojecten.nl en uvp.niedersachsen.de.
De mededeling ligt tijdens reguliere openingstijden ook ter inzage in:
– Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog
– Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen
– Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D),
– Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, Krummhörn (D)

augustus/september 2019

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van EZK organiseert inloopbijeenkomsten voor Nederlandse en Duitse belangstellenden in Roodeschool (28 augustus), Borkum (4 september) en Schiermonnikoog (10 september).

20 september 2019

Einde reactietermijn

Zienswijzen kunnen van 9 augustus t/m 19 september ingediend worden bij het ministerie van EZK.

9 oktober 2019

Advies commissie m.e.r. over richtlijnen aan EZK

De commissie m.e.r. heeft het ministerie van EZK geadviseerd over welke informatie er nodig is in het milieueffectrapport voor gaswinning N05-A Op basis hiervan en op basis van de ingekomen zienswijzen, geeft het ministerie van EZK  richtlijnen voor het schrijven van  een milieueffectrapport (MER). Deze richtlijnen zullen naar verwachting in februari 2020 aan ONE-Dyas verstrekt worden.

15 november 2019

Publicatie zienswijzen op de mededeling voornemen milieueffectrapportage N05-A

Het ministerie van EZK heeft de bundel met alle zienswijzen en reacties op de mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘gaswinning N05-A’ gepubliceerd.