Project GEMS

GEMS staat voor ‘Gateway to the Ems’ en verwijst naar een locatie in de Noordzee ten noorden van de monding van de Eems. In de Noordzee bevinden zich honderden gasvelden. Deze velden worden vanwege hun beperkte omvang kleine velden genoemd.

ONE-Dyas heeft in 2017 ontdekt dat aardgas gewonnen kan worden uit een nieuw klein veld: veld N05-A. Het is heel waarschijnlijk dat er ook in de omgeving van dit veld andere kleine velden zijn te ontwikkelen. Het GEMS-project omvat het gehele gebied waarbinnen deze kleine velden vallen, dus zowel in het Nederlandse als in het Duitse deel van de Noordzee. Het project richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van veld N05-A. Het nummer slaat op het blok waarin het veld ligt. De Noordzee is in blokken verdeeld en ieder blok heeft een eigen nummer. Het N05-A blok ligt ongeveer 20 kilometer uit de kust van Rottumerplaat. Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum liggen op ongeveer dezelfde afstand. De Noordzee is op die locatie ongeveer vijfentwintig meter diep, het gasveld zelf ligt op vier kilometer diepte in de ondergrond.

Ontwikkeling van N05-A

Met een proefboring is aangetoond dat er aardgas aanwezig is in het N05-A blok. Dit wordt de ‘discovery’ genoemd. In de directe omgeving van het N05-A veld, ligt een aantal ‘prospects’. Dit zijn velden waar vermoedelijk ook aardgas in de bodem is te vinden. Proefboringen moeten uitwijzen of hier ook economisch winbaar gas is.

Mogelijke verdere exploratie

Binnen de grenzen van de vergunningsgebieden van ONE-Dyas bevinden zich nog meer potentiële gasvelden. Een deel daarvan is al in kaart gebracht. Daarnaast zal seismisch onderzoek moeten uitwijzen of er nog meer gasvelden in het gebied aanwezig zijn.