Zienswijzen op de Mededeling gepubliceerd

Het ministerie van EZK heeft alle binnengekomen zienswijzen op de Mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘Gaswinning N05-A’ gebundeld en gepubliceerd.

Wat gebeurt er nu?

Het ministerie van EZK stuurt binnenkort een advies reikwijdte en detailniveau naar ONE-Dyas. In dat advies zijn de zienswijzen en de wettelijke adviezen van o.a. de commissie m.e.r. meegenomen. Mede op basis van dit advies wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Naar verwachting stuurt ONE-Dyas in het voorjaar van 2020 het MER en de vergunningsaanvragen voor het platform, de pijpleiding en het winningsplan naar het ministerie van EZK. Het MER zal vervolgens samen met de ontwerpbesluiten op de vergunningsaanvragen ter inzage worden gelegd. Gedurende die inzage- en reactieperiode zullen er wederom inloopbijeenkomsten worden georganiseerd om belangstellenden nader te informeren.