Wat gebeurt er als er geen Duitse vergunning komt?

Opo 3 juni 2022 heeft de Nederlandse overheid een definitieve vergunning gegeven voor dit gasontwikkelingsproject. Op basis daarvan heeft ONE-Dyas in september 2022 een definitieve investeringsbeslissing genomen en is gestart met de concrete voorbereidingen. De planning is om in augustus 2024 het eerste aardgas beschikbaar te hebben voor de Duitse en Nederlandse huishoudens. Met de Duitse vergunning kan ook uit de Duitse putten aardgas gewonnen worden en is het potentieel van aardgas groter.

Wat doet ONE-Dyas aan de horizonvervuiling, waardoor het toerisme kan afnemen?

Op diverse plekken in de Noordzee, soms op slechts een paar kilometer afstand van de kust, staan gaswinningsplatforms en windparken. Het platform N05-A komt op 20 kilometer afstand uit de kust te staan. Uit onderzoek blijkt dat de zichtbaarheid vergelijkbaar is met dat van passerende schepen. Bij helder weer is het platform circa 30% van de tijd zichtbaar. Het platform is breder en daardoor lager dan andere gaswinningsplatforms. De hoogte vanaf de zeebodem is 37,5 meter en vergelijkbaar met het transformatorstation in het windmolenpark Riffgat. Windmolenpark is vlak voor de kust van Borkum zichtbaar.

Wat is het risico op tsunami’s?

De risico’s op tsunami’s is onderzocht in het bodemdalingsrapport dat is opgesteld door een gerenommeerde onderzoeksinstituut. De kans is nihil. In het onrealistische geval dat er bodemtrillingen optreden, is er geen impact op de dichtstbijzijnde eilanden.

Wie zegt dat de bodemdaling niet veel meer dan 2,6 cm wordt?

De onafhankelijke onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten komen tot deze conclusie. Deze resultaten zijn beoordeeld door de diverse raadgevende instanties en op basis daarvan heeft de Nederlandse overheid de vergunning afgegeven.

Is het platform te ruiken op Borkum?

Aardgas is van zichzelf geurloos. De gaswinning en de boringen gebeuren met elektriciteit en daarom is het niet de verwachting dat over een afstand van 20 km iets te ruiken valt van de activiteiten. Het platform N05-A wordt geëlektrificeerd met windenergie van windpark Riffgat.