Wanneer beginnen de werkzaamheden op de Noordzee?

De voorzieningenrechter schorste in april 2023 een deel van de N05-A vergunningen in verband met de algemene stikstofproblemtiek in Nederland, die om verschillende redenen een uitdaging vormen voor vrijwel alle grootschalige bouwprojecten in het Nederland. De opschorting geldt alleen voor de tijdelijke bouwwerkzaamheden op de Noordzee.

De inkoop en bouw van de N05-A-faciliteiten (zoals het platform) worden niet gehinderd door de uitspraak van de rechtbank en is volgens plan voortgezet. Na een positieve uitspraak in de bodemprocedure, aangespannen door tegenstanders van dit Noordzeeproject, zullen de installatiewerkzaamheden op de Noordzee gaan beginnen om ervoor te zorgen dat het aardgas eind 2024 beschikbaar is. De uitspraak van de rechtbank wordt vanaf medio april 2024 verwacht.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Na het verkrijgen van de vergunning voor de ontwikkeling van N05-A op 1 juni 2022, heeft ONE-Dyas, samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons, in september 2022 de definitieve investeringsbeslissing genomen. Een besluit waarmee een bedrag van ruim 500 miljoen euro is gemoeid. Kort daarop zijn de concrete voorbereidingen begonnen, zoals het contracteren van bedrijven voor de aanleg van de pijpleiding naar de NGT-leiding en van de  kabel voor de elektrificatie van het platform, voor het boren van de put en uiteraard ook voor de bouw en installatie van het platform. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden aan het platform begonnen in de werf in Schiedam, met als doel het platform in de zomer van 2024 gereed te hebben voor installatie op de Noordzee.

Wat heeft Borkum aan deze ontwikkeling?

Het aardgas komt beschikbaar voor Nederlandse en Duitse huishoudens, en dus ook voor Borkum. Borkum bevindt zich in het centrum van de energietransitie, met een windmolenpark vlak voor de kust en op 20 km afstand een gaswinningsproject. Het is voorstelbaar dat de kennis van de ondergrond en de energietransitie ingezet kan worden voor energievraagstukken op het eiland. Daarover gaan we graag in gesprek.

Wat gebeurt er als er geen Duitse vergunning komt?

Opo 3 juni 2022 heeft de Nederlandse overheid een definitieve vergunning gegeven voor dit gasontwikkelingsproject. Op basis daarvan heeft ONE-Dyas in september 2022 een definitieve investeringsbeslissing genomen en is gestart met de concrete voorbereidingen. De planning is om in augustus 2024 het eerste aardgas beschikbaar te hebben voor de Duitse en Nederlandse huishoudens. Met de Duitse vergunning kan ook uit de Duitse putten aardgas gewonnen worden en is het potentieel van aardgas groter.

Wat doet ONE-Dyas aan de horizonvervuiling, waardoor het toerisme kan afnemen?

Op diverse plekken in de Noordzee, soms op slechts een paar kilometer afstand van de kust, staan gaswinningsplatforms en windparken. Het platform N05-A komt op 20 kilometer afstand uit de kust te staan. Uit onderzoek blijkt dat de zichtbaarheid vergelijkbaar is met dat van passerende schepen. Bij helder weer is het platform circa 30% van de tijd zichtbaar. Het platform is breder en daardoor lager dan andere gaswinningsplatforms. De hoogte vanaf de zeebodem is 37,5 meter en vergelijkbaar met het transformatorstation in het windmolenpark Riffgat. Windmolenpark is vlak voor de kust van Borkum zichtbaar.

Wat is het risico op tsunami’s?

De risico’s op tsunami’s is onderzocht in het bodemdalingsrapport dat is opgesteld door een gerenommeerde onderzoeksinstituut. De kans is nihil. In het onrealistische geval dat er bodemtrillingen optreden, is er geen impact op de dichtstbijzijnde eilanden.