Het eiland ligt in een vaarroute, tussen de windparken, voor een industriegebied en grenst aan de Waddenzee. Zijn de cumulatieve effecten niet teveel?

De Noordzee kent vele gebruikers. De cumulatieve effecten zijn allemaal onderzocht in het MER en UVP. Daaruit blijkt dat dit gaswinningsproject in de Noordzee past binnen de ruimtelijke planning van de Noordzee en dat de impact verwaarloosbaar is.