Installatiewerkzaamheden Noordzee

In de zomer van 2024 wordt productieplatform N05-A geïnstalleerd op de Noordzee om daarmee aan het einde van het jaar te starten met de productie.

Na anderhalf jaar bouwen is het platform klaar om de werf te verlaten en op transport te gaan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de installatiewerkzaamheden op de Noordzee. Voor deze grote operatie wordt samengewerkt met verschillende Nederlandse organisaties.

 Hieronder staat in de grote lijnen de planning van transport tot productie. Deze planning is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden.

Begin augustus

Installatie productieplatform N05-A

Begin augustus wordt het productieplatform N05-A geïnstalleerd op de Noordzee. De installatie vindt plaats met behulp van een kraanschip dat vaart op vloeibaar aardgas in plaats van het veelal gebruikte diesel. Hierdoor worden de emissies tijdens de installatie tot een minimum beperkt.

Eind augustus/september

Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

Er wordt een korte, nieuwe aardgaspijpleiding van circa 15 kilometer gelegd vanaf het productieplatform N05-A naar het bestaande aardgaspijpleidingnetwerk van Noordgastransport (NGT). Het platform wordt het eerste offshore gasbehandelingsplatform in de Nederlandse Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. Door deze aansluiting is de uitstoot near-zero tijdens het boren van putten en het produceren van aardgas.

September - oktober

Mobiel boorplatform

Naar verwachting wordt in de loop van augustus een tijdelijk mobiel boorplatform geplaatst op de locatie van het project. Het boorplatform is groter en hoger dan het uiteindelijke productieplatform en staat er alleen tijdelijk tijdens de boring van de putten. Vervolgens wordt het productieplatform N05-A gebruikt om het aardgas te produceren.

Eind 2024

Eerste aardgas

Eind 2024 wordt het eerste aardgas vanaf platform N05-A geproduceerd.