Wanneer beginnen de werkzaamheden op de Noordzee?

De voorzieningenrechter schorste in april 2023 een deel van de N05-A vergunningen in verband met de algemene stikstofproblemtiek in Nederland, die om verschillende redenen een uitdaging vormen voor vrijwel alle grootschalige bouwprojecten in het Nederland. De opschorting geldt alleen voor de tijdelijke bouwwerkzaamheden op de Noordzee.

De inkoop en bouw van de N05-A-faciliteiten (zoals het platform) worden niet gehinderd door de uitspraak van de rechtbank en is volgens plan voortgezet. Na een positieve uitspraak in de bodemprocedure, aangespannen door tegenstanders van dit Noordzeeproject, zullen de installatiewerkzaamheden op de Noordzee gaan beginnen om ervoor te zorgen dat het aardgas eind 2024 beschikbaar is. De uitspraak van de rechtbank wordt vanaf medio april 2024 verwacht.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Na het verkrijgen van de vergunning voor de ontwikkeling van N05-A op 1 juni 2022, heeft ONE-Dyas, samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons, in september 2022 de definitieve investeringsbeslissing genomen. Een besluit waarmee een bedrag van ruim 500 miljoen euro is gemoeid. Kort daarop zijn de concrete voorbereidingen begonnen, zoals het contracteren van bedrijven voor de aanleg van de pijpleiding naar de NGT-leiding en van de  kabel voor de elektrificatie van het platform, voor het boren van de put en uiteraard ook voor de bouw en installatie van het platform. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden aan het platform begonnen in de werf in Schiedam, met als doel het platform in de zomer van 2024 gereed te hebben voor installatie op de Noordzee.