Kunnen de werkzaamheden nog worden stilgelegd vanwege rechtelijke procedures?

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft de bezwaren van tegenstanders afgewezen en geoordeeld dat ONE-Dyas door kan gaan met de offshore werkzaamheden voor gaswinningsproject N05-A.  In de uitspraak geeft hij aan geen reden te zien om de activiteiten op zee op te schorten totdat er een uitspraak is in het hoger beroep, dat op een nog nader te bepalen moment zal dienen. Tegen deze beslissing van de Raad van State is geen beroep mogelijk en daardoor kan ONE-Dyas meteen verder met de geplande activiteiten op de Noordzee.

Hoelang duurt het boren van een put?

Het boren van de putten gebeurt met een mobiele boorinstallatie, het boorplatform. Het boorplatform staat pal naast en gedeeltelijk over het productieplatform. Het is groter en hoger dan het productieplatform. Het boren vindt continu plaats (24 uur per dag, 7 dagen per week). Een boring duurt gemiddeld drie maanden per put. Het boren van een sidetrack duurt ongeveer anderhalve maand.

Hoe worden lokale leveranciers en aannemers betrokken bij de installatie van het platform?

De bouw van het platform gebeurt in Nederland en ook voor de materialen, installatie en het transport van platform N05-A werkt ONE-Dyas samen met bijna uitsluitend Nederlandse bedrijven. Het is een bewuste keuze die bijdraagt aan de Nederlandse economie en zorgt voor behoud van werkgelegenheid, kennis en infrastructuur die we nu en in de toekomst hard nodig hebben voor de energietransitie. De emissies van transportbewegingen worden hiermee ook tot een minimum beperkt.

Zijn de werkzaamheden zichtbaar vanaf het vaste land?

In sommige gevallen zijn de werkzaamheden op de Noordzee bij helder weer zichtbaar vanaf het vaste land. De boot die het productieplatform installeert en het boorplatform is groter dan het uiteindelijke productieplatform. Deze boten zijn enkele dagen tot weken op locatie waarna ze weer vertrekken.

Hieronder staan twee foto’s die vanaf de kust zijn gemaakt in 2017 toen het boorplatform op locatie stond. Let op! Het gaat hier over een boorplatform, deze is groter dan het uiteindelijke productieplatform.

Figuur 1: Foto van het boorplatform in 2017 vanaf Schiermonnikoog. Rechtsboven is een voorbeeld te zien van een boor- en productieplatform samen.

Figuur 2: Visualisatie van het boorplatform vanaf de boulevard van Borkum (Duitsland), met rechts windpark Riffgat

Wanneer beginnen de werkzaamheden op de Noordzee?

De werkzaamheden op de Noordzee gaan van start in de zomer van 2024. Voor de installatie zijn er vier belangrijke onderdelen: het plaatsen van het platform, het boren van de gaswinningsputten, het aanleggen korte gasleiding tussen de al bestaande leiding en het platform; en het leggen van de elektriciteitskabel van het platform naar het Duitse windmolenpark.

Op welk moment en in welke volgorde de werkzaamheden plaatsvinden moet nog worden afgestemd met gecontracteerde partijen.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Na het verkrijgen van de vergunning voor de ontwikkeling van N05-A op 1 juni 2022, heeft ONE-Dyas, samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons, in september 2022 de definitieve investeringsbeslissing genomen. Een besluit waarmee een bedrag van ruim 500 miljoen euro is gemoeid. Kort daarop zijn de concrete voorbereidingen begonnen, zoals het contracteren van bedrijven voor de aanleg van de pijpleiding naar de NGT-leiding en van de  kabel voor de elektrificatie van het platform, voor het boren van de put en uiteraard ook voor de bouw en installatie van het platform. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden aan het platform begonnen in de werf in Schiedam, met als doel het platform in de zomer van 2024 gereed te hebben voor installatie op de Noordzee.