Kunnen de werkzaamheden nog worden stilgelegd vanwege rechtelijke procedures?

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft de bezwaren van tegenstanders afgewezen en geoordeeld dat ONE-Dyas door kan gaan met de offshore werkzaamheden voor gaswinningsproject N05-A.  In de uitspraak geeft hij aan geen reden te zien om de activiteiten op zee op te schorten totdat er een uitspraak is in het hoger beroep, dat op een nog nader te bepalen moment zal dienen. Tegen deze beslissing van de Raad van State is geen beroep mogelijk en daardoor kan ONE-Dyas meteen verder met de geplande activiteiten op de Noordzee.