Advies commissie m.e.r. over richtlijnen aan EZK

De commissie m.e.r. heeft het ministerie van EZK geadviseerd over welke informatie er nodig is in het milieueffectrapport voor gaswinning N05-A Op basis hiervan en op basis van de ingekomen zienswijzen, geeft het ministerie van EZK  richtlijnen voor het schrijven van  een milieueffectrapport (MER).