Wat zijn de gevolgen van dit project voor de scheepvaart?

Het projectgebied ligt in een matig bevaren deel van de Noordzee en wordt ook gebruikt voor scheepvaart en door de visserij. Enkele kilometers ten noorden van de beoogde locatie van het platform bevindt zich de scheepvaartroute Terschelling-Duitse Bocht. In een zone van 500 meter rond de platforms is geen scheepvaart of ander gebruik toegestaan. Dit geeft lokaal beperkingen voor de visserij, de scheepvaart en de recreatie(vaart). Ook het slepen van visnetten over de bodem en in de waterkolom binnen deze veiligheidszone is niet toegestaan. Bij de locatiekeuze voor het platform is rekening gehouden met de scheepvaart en ander gebruik. Het platform wordt voorzien van de vereiste navigatielichten en systemen om aanvaring te voorkomen.