Waarom moet er geïnvesteerd worden in gas, terwijl zonne- en windenergie de toekomst zijn?

Nederland zet zich in voor een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Tijdens deze energietransitie heeft Nederland nog steeds gas nodig. Minister Wiebes van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de voorkeur geeft aan gas vanuit kleine velden boven het importeren van gas uit het buitenland. Het is minder belastend voor het klimaat dan geïmporteerd gas, het draagt bij aan de Nederlandse economie en levert een grotere leveringszekerheid van onze energie. Daarom gaswinning in Nederland waar dit veilig en verantwoord kan.