Bij Ameland ligt een platform vlak bij de kust en is de bodemverzakking aanzienlijk. Hoezo zou dat op Borkum niet gebeuren?

Het gaswinningsplatform N05-A ligt 20 kilometer ten noorden van de kustlijn. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de bodemdaling in dertig jaar maximaal 2,6 cm is, op de plek van het gasveld is. De zgn. bodemdalingskom reikt niet tot aan land.