Bestaat er een kans op aardbevingen?

Seismische activiteit als gevolg van gaswinning kan nooit op voorhand worden uitgesloten. De grootte van zulke schokken is afhankelijk van vele factoren. Drukafname, breukdichtheid en de grootte van het gasveld spelen daarbij een belangrijke rol. De minimale afstand tussen het gasveld en Schiermonnikoog bedraagt 15 kilometer. De afstand tot de beoogde platformlocatie is 20 kilometer. Als er al sprake zal zijn van een aardbeving, dan is de verwachting dat de effecten van aardbevingen in de bewoonde wereld nihil zullen zijn. Desalniettemin zullen hierover ook, in het kader van het winningsplan, onafhankelijke studies worden opgezet om de effecten op deze afstanden goed te kunnen inschatten.