Bestaat er een kans op aardbevingen?

Het beoogde seismisch risico door de gaswinning is voor de gasvelden N05-A en N05-A-Noord verwaarloosbaar, die daarmee in de laagste seismische risicocategorie vallen (SRA Cat. I). TNO en SodM onderschrijven deze beoordeling. Het gasveld Tanzaniet-Oost kent een kans op beven van 19%, maar wordt op basis van een nadere beschouwing gegevens ook ingedeeld in de laagste seismische risicocategorie vallen. Vanwege het lage verwaarloosbare seismische risico en de grote afstand tot de Wadden(eilanden) en het vasteland worden er geen nadelige gevolgen en schades als gevolg van bodemtrilling door deze gaswinning verwacht.