Opschorting deel van de vergunningen door voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter schorste in april 2023 een deel van de N05-A vergunningen in verband met de algemene stikstofproblematiek in Nederland, die om verschillende redenen een uitdaging vormen voor vrijwel alle grootschalige bouwprojecten in het Nederland. De opschorting geldt alleen voor de tijdelijke bouwwerkzaamheden op de Noordzee.

De inkoop en bouw van de N05-A-faciliteiten (zoals het platform) worden niet gehinderd door de uitspraak van de rechtbank en is volgens plan voortgezet. Na een positieve uitspraak in de bodemprocedure, aangespannen door tegenstanders van dit Noordzeeproject, zullen de installatiewerkzaamheden op de Noordzee gaan beginnen om ervoor te zorgen dat het aardgas eind 2024 beschikbaar is. De uitspraak van de rechtbank wordt medio april 2024 verwacht.