Bodemprocedure rechtbank Den Haag

Tegenstanders van gaswinningsproject N05-A hebben een zaak aangespannen tegen het ministerie van EZK voor het verlenen van de vergunningen aan ONE-Dyas. Op 28 september 2023 was de eerste zitting van deze bodemprocedure, waarin de rechtbank besloot op een aparte zitting op 25 januari 2024 de bezwaren met betrekking op stikstofdepositie te bespreken. De rechtbank gaf aan te verwachten op 18 april 2024 uitspraak te doen.