Volop media-aandacht voor gaswinningsproject in de Noordzee

Regionale en landelijke media hebben aandacht besteed aan de informatiebijeenkomsten voor de m.e.r.-procedure voor gaswinning uit veld N05-A in de Noordzee. Ook over nut en noodzaak van Nederlands aardgas is een aantal nieuwsberichten verschenen.

Hieronder een greep uit de berichtgeving door regionale en landelijke media.