Waardevolle vragen tijdens informatiebijeenkomsten

Tijdens informatiebijeenkomsten in Roodeschool, op Borkum en op Schiermonnikoog hebben vertegenwoordigers van het ministerie van EZK, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en ONE-Dyas belangstellenden geïnformeerd over de m.e.r.-procedure voor gaswinning uit N05-A en exploratie naar en mogelijke gaswinning uit omliggende prospects.

Tijdens de bijeenkomsten werd het project toegelicht op informatieposters. De opkomst bij de verschillende bijeenkomsten varieerde. De eerste bijeenkomst in Roodeschool trok op 28 augustus 2019 een bescheiden aantal bezoekers. Op Borkum was de belangstelling groter. Ruim veertig bewoners van het Duitse eiland lieten zich op 4 september informeren over het project en de procedure. Op Schiermonnikoog was op dinsdag 10 september de laatste informatiebijeenkomst. In cultureel ontmoetingscentrum De Stag stelden meer dan tachtig belangstellenden hun vragen en deelden hun zorgen met de aanwezige medewerkers van ONE-Dyas, Royal HaskoningDHV en EZK. ’s Avonds werd tijdens een informele bijeenkomst de gemeenteraad van Schiermonnikoog bijgepraat over het project, zoals in een eerder stadium ook gesprekken plaatsvonden met de gemeentes Het Hogeland en Borkum. Chris de Ruyter van Steveninck, directielid van ONE-Dyas, kijkt terug op waardevolle bijeenkomsten. “Het was goed om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen die er leven en vragen te beantwoorden. Juist in deze fase van het proces, waarin we de impact van ons project op de omgeving gaan onderzoeken, is alle input zeer belangrijk.”