Mobiel boorplatform

Naar verwachting wordt in de loop van augustus een tijdelijk mobiel boorplatform geplaatst op de locatie van het project. Het boorplatform is groter en hoger dan het uiteindelijke productieplatform en staat er alleen tijdelijk tijdens de boring van de putten. Vervolgens wordt het productieplatform N05-A gebruikt om het aardgas te produceren.

Eerste aardgas

Eind 2024 wordt het eerste aardgas vanaf platform N05-A geproduceerd.

Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

Er wordt een korte, nieuwe aardgaspijpleiding van circa 15 kilometer gelegd vanaf het productieplatform N05-A naar het bestaande aardgaspijpleidingnetwerk van Noordgastransport (NGT). Het platform wordt het eerste offshore gasbehandelingsplatform in de Nederlandse Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. Door deze aansluiting is de uitstoot near-zero tijdens het boren van putten en het produceren van aardgas.

Installatie productieplatform N05-A

Begin augustus wordt het productieplatform N05-A geïnstalleerd op de Noordzee. De installatie vindt plaats met behulp van een kraanschip dat vaart op vloeibaar aardgas in plaats van het veelal gebruikte diesel. Hierdoor worden de emissies tijdens de installatie tot een minimum beperkt.