Welke maatregelen worden genomen om het effect van onderwatergeluid op zeezoogdieren te minimaliseren?

Het heien van de eerste stalen buis (conductor, diameter 75-90 centimeter) tot een diepte van zo’n 50-80 meter beneden de zeebodem is de sterkste geluidsbron. Dit kan worden beperkt door verschillende technieken waardoor het onderwatergeluid wordt teruggebracht tot normen die geen schade toebrengen aan zeezoogdieren, waaronder:

  • boren of intrillen van de conductor in plaats van heien-
  • gebruik van bubbelschermen

De soft-starttechniek wordt gebruikt als opstartmethode. Daarmee worden bij het begin van het onderzoek de zeezoogdieren aangespoord om weg te zwemmen van de seismische bron. Ervaring in de laatste vijf jaar geeft aan dat hiermee tijdelijke of blijvende gehoorschade van deze dieren uitgesloten kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat binnen enkele uren nadat het seismisch onderzoek klaar is, de zeezoogdieren weer terugkeren. Gedurende de periode april-augustus worden de kalveren geboren en wordt er geen seismisch onderzoek uitgevoerd.