Welke afvalstoffen zitten er in het filterwater?

ONE-Dyas wil de lozing van afvalstoffen zo veel mogelijk beperken. We hebben daarom gekozen voor een state-of-the-art-scheiding van het aardgas en water,  gevolgd door een additioneel actief koolfilter.  De resterende afvalstoffen zijn beschreven in de aanvulling op het MER en de vergunningsaanvraag. Op basis van de vergunning is ONE-Dyas verplicht te onderzoeken of herinjectie van het productiewater in één van de aardgasvelden mogelijk is.