Welke maatregelen neemt ONE-Dyas om emissies naar de lucht te beperken?

ONE-Dyas onderzoekt de mogelijkheid om de processen op het productieplatform elektrisch aan te sturen. Hiermee worden de emissies naar de lucht tijdens productie lokaal sterk verminderd. ONE-Dyas onderzoekt ook of het mogelijk is het boorplatform op windenergie te laten draaien en aan te sluiten op het naburige windpark Borkum-Riffgat. Dit zou een nog grotere emissiereductie betekenen.