Welke maatregelen neemt ONE-Dyas om emissies naar de lucht te beperken?

Het platform N05-A wordt het eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark De elektrificatie van platform N05-A met behulp van windenergie betekent een forse verlaging van uitstoot van methaan, stikstof en CO2 . De emissie van het productieplatform zal nihil zijn en voor het hele project praten we over een reductie van 85 procent.