Wat is de impact van de aanleg van de pijpleiding in een gebied met verontreinigd slib van de Eemshaven?

Voorafgaand aan de keuze van het tracé van de pijpleiding heeft ONE-Dyas bodemonderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem goed is en er geen sprake is van eventuele verontreinigingen afkomstig uit de Eemshaven. Door de aanleg van de pijpleiding zal er geen extra verspreiding van dergelijke verontreinigingen plaatsvinden.