Wat gebeurt er met het gebied na afronding van de gaswinning?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • suspenderen – het boorgat wordt afgesloten met een afsluiter.
  • abandonneren – het zetten van mechanische en cementpluggen op diverse hoogten in het boorgaat. Vervolgens worden de hulzen en de conductor 6 meter beneden de zeebodem weggesneden en verwijderd.

Na afloop van de winning worden alle boorgaten geabandonneerd. Het platform wordt verwijderd, de verankeringspalen van het platform worden 6 meter beneden de zeebodem weggesneden en verwijderd. Hierdoor kan vistuig er niet achter blijven haken. ONE-Dyas schrijft hiervoor eerst een werkplan dat goedgekeurd moet worden door het Staatstoezicht op de Mijnen. Alles wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, die in de regel beter zal zijn dan voorheen vanwege de natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden.