Is het fakkelen zichtbaar?

Het fakkelen zal tot een absoluut minimum beperkt worden. Ook kijkt een vogelwachter mee naar het meest geschikte moment. Of het fakkelen zichtbaar zal zijn, is afhankelijk van het moment van de dag, de weersomstandigheden en de plek waarop je staat.