Worden boorgruis en -spoeling geloosd of afgevoerd?

Boorspoeling op oliebasis wordt altijd afgevoerd en op land verwerkt. Het boorgruis en de boorspoeling op waterbasis worden eveneens afgevoerd. Het productiewater krijgt een nabehandeling met een actief koolfilter.