Is er een manier om lozing van boorgruis en –spoeling te minimaliseren?

ONE-Dyas laat een pluimstudie uitvoeren om te weten waar de vertroebeling en depositie plaatsvindt. Tevens onderzoekt ONE-Dyas of en zo ja hoeveel schade aan schelpdieren, vissen en vislarven hierdoor ontstaat. ONE-Dyas wil de lozing van boorspoeling en boorgruis verminderen. Dat gebeurt door de volgorde van het boren van de verschillende secties van de putten aan te passen. Hierdoor kan de WBM (‘water-base mud’) langer gebruikt worden, waardoor minder nodig is en minder geloosd hoeft te worden. Voor sommige ondergrondse gesteenten is het nodig boorspoeling op basis van olie te gebruiken (‘oil-based mud’ of OBM). Het OBM en het boorgruis afkomstig van deze secties wordt aan land gebracht en daar verwerkt.