Hoe wordt de bodemdaling onderzocht?

De kans op en mate van bodemdaling worden beschreven in het bodemdalingsrapport, dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt opgesteld. De effecten van bodemdaling op natuur en milieu komen aan de orde in het MER. Het bodemdalingsrapport en de seismische risicoanalyse vormen onderdeel van het winningsplan, waarop EZK haar instemming moet verlenen. Het winningsplan en de instemming worden ter inzage gelegd.