Hoe werkt het met omgekeerde bewijslast als er aardbevingen plaatsvinden?

Uit alle onderzoeken blijkt dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is. De vergunningsprocedure voor gaswinning is volgens de strengste eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Uit onderzoek blijkt dat, in het niet-realistische geval van een aardbeving, er geen impact is op de bewoonde leefomgeving. De omgekeerde bewijslast is specifiek vastgelegd voor Groningen, maar geldt niet voor andere winningsgebieden.