Hoe groot is de kans op bodemdaling?

De beoogde bodemdaling door de gaswinning wordt geschat op minder dan 5 centimeter in het diepste punt van de bodemdalingskom na afloop van de productiefase. TNO en SodM onderschrijven deze berekening en geven aan dat de bodemdalingskom volledig in de Noordzee ligt en dat de bodemdaling geen invloed heeft op de Wadden(eilanden) en het vaste land.