Het platform staat straks in de buurt van scheepvaartroutes. Hoe groot is het risico op aanvaring?

In een zone van 500 meter rondom een platform is scheepvaart verboden. ONE-Dyas voert voor nieuwe en bestaande activiteiten altijd meerdere veiligheidsstudies uit, inclusief een onderzoek naar de risico’s van aanvaring door schepen. Uit het onderzoek van MARIN, dat als bijlage aan het MER is toegevoegd, blijkt dat de kans op een aanvaring met het platform (worst-case-benadering), is berekend op 1 / 273 jaar. Alle platforms zijn uitgerust met een Automatic Identification of Shipping System. (AIS-systeem). Een soort anti-aanvaringssysteem, dat ruim van tevoren alarm slaat bij een naderend schip en dus een mogelijke aanvaring. Het gebruik van AIS reduceert de kans op een aanvaring, die voor het slechtste geval berekend is op eens in de 273 jaar, met nog eens 75%.