Het platform staat straks in de buurt van scheepvaartroutes. Hoe groot is het risico op aanvaring?

In een zone van 500 meter rondom een platform is scheepvaart verboden. Het platform zal worden uitgerust met een Automatic Identification of Shipping System. (AIS-systeem). Mogelijke aanvaringen worden vroegtijdig gesignaleerd en daarmee voorkomen. In de gasputten zit een sub surface safety valve; een klep die automatisch de putten sluit mocht het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch tot een aanvaring dreigen te komen. Tevens zijn er navigatielichten en tijdens boringen is altijd een stand-by boot aanwezig. ONE-Dyas voert voor nieuwe en bestaande activiteiten altijd meerdere veiligheidsstudies uit, inclusief een onderzoek naar de risico’s van aanvaring door schepen. In het MER komt een apart hoofdstuk over veiligheid en de gerelateerde milieueffecten.