Het aardgas uit N05-A is slechts een paar procent van het verbruik in Nederland en Duitsland. Is dit project wel noodzakelijk?

Op weg naar een volledig CO2-neutrale energievoorziening is aardgas nog steeds een onmisbaar onderdeel van de energievoorziening, om te koken en onze huizen te verwarmen. Een recente studie [van TNO en CE Delft, in opdracht van het Noordzeeoverleg] bevestigde dat de lokale gasproductie in Nederland tot zeker 2047 lager zal zijn dan het gasgebruik.

In de energietransitie hebben we een veelvoud aan oplossingen nodig, waar het aardgas uit dit project er één van is. Als de binnenlandse vraag daalt, stijgt het aandeel van lokaal gewonnen aardgas. Zolang we aardgas nog nodig hebben in de energietransitie, biedt Nederlands aardgas vele voordelen ten opzichte van geïmporteerd aardgas. Met de Nederlandse en Duitse overheid is de afspraak gemaakt dat gaswinning alleen voor binnenlands gebruik bestemd is, en bovendien stopt als er geen vraag meer is.