Bodemdaling betekent verhoging van de waterdiepte. Welke effect heeft dat?

Voor schelpdieren is de waterdiepte een van de factoren die bepalen of ze op een locatie gedijen. Daarnaast spelen bijvoorbeeld ook stroming en zoutgehalte een rol. Een verhoging van de waterdiepte kan daarom van invloed zijn op het voorkomen van schelpen. Oesters komen voor in een waterdiepte tot 60 meter. N05-A ligt in de Duitse Bocht, dat bekend staat als een dynamische omgeving met sterke winden, getijdenstromen en golven tot zes meter hoog. De gemiddelde waterdiepte bij N05-A is ruim twintig meter. Enkele centimeters zullen in dit dynamische milieu waarschijnlijk geen groot verschil maken. De effecten van het toenemen van de waterdiepte op schelpen wordt in het MER verder onderzocht.