Welke maatregelen neemt ONE-Dyas om het platform N05-A zo duurzaam mogelijk uit te maken?

Het platform N05-A wordt het eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. De elektrificatie van platform N05-A met behulp van windenergie betekent een forse verlaging van emissies. De emissie van het productieplatform zal nihil zijn en voor het hele project betekent een reductie van 85 procent. Met deze innovatie wil ONE-Dyas een serieuze bijdrage aan de energietransitie leveren.

Waarom moet er geïnvesteerd worden in gas, terwijl zonne- en windenergie de toekomst zijn?

Doel van de energietransitie is op den duur over te gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zover is het echter nog niet. In de nabije toekomst blijft aardgas nog nodig. Nederlands aardgas kan ingezet worden om de energietransitie te versnellen. Het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid is daar ook op gericht.  Nederlands aardgas uit kleine velden verdient de voorkeur boven het importeren van gas uit het buitenland. Het is minder belastend voor het milieu dan geïmporteerd gas, het draagt bij aan de Nederlandse economie en betekent een grotere leveringszekerheid van onze energie.