Publicatie zienswijzen op de mededeling voornemen milieueffectrapportage N05-A

Het ministerie van EZK heeft de bundel met alle zienswijzen en reacties op de mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘gaswinning N05-A’ gepubliceerd.