Rechtbank oordeelt positief over de milieu- en klimaataspecten van project N05-A

De rechtbank stelde ONE-Dyas en ministeries van EZK en LNV in het gelijk op bijna alle gronden, waaronder klimaat, bodemdaling, bodemtrillingen, emissies naar lucht en water, de Borkumse Stenen en vele milieugronden, maar geeft huiswerk mee, in het bijzonder rondom de stikstofproblematiek.