Terinzagelegging van ontwerp-vergunningsbesluiten door EZK

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of ONE-Dyas. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05, waar ook het vragenformulier te vinden is. Een vraag stellen of een zienswijze indienen kan tot en met 3 juni 2021.