Indienen winningsplan en vergunningsaanvragen (incl. MER)

Op 16 oktober 2020 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van EZK het winningsplan voor N05-A en de aanvragen voor de omgevingsvergunning en de vergunningen voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel ingediend.